!
!
bosshammer-ecosave-orig
O krilu

Euphausia superba, tedy krunýřovka krilová, je mnohobuněčný živočišný druh, který tvoří převážnou část biomasy na Zemi. Střízlivý odhad množství krunýřovky krilové v chladných vodách okolo Antarktidy uvádí více než 135 milionů tun tohoto živočicha, ale existují i odhady okolo 6,7 milionů tun. Výlov ze strany rybářských firem specializovaných na lov krunýřovky se pohybuje v posledních letech mezi  102 a 150 tunami, tedy hluboko pod kvótou stanovenou Mezinárodní komisí pro ochranu antarktických mořských živých zdrojů /CCAMLR/. Tato skutečnost zaručuje ochranu tohoto živočišného druhu a udržitelný rozvoj jeho těžby i do budoucnosti. Roční kvóta je stanovena na 0,03% odhadovaného celkového množství krilu v antarktických vodách. Z tohoto důvodu může nést krilový olej označení ECOSAFE, které získávají výrobky přátelské k životnímu prostředí.